Stichting Transport4Transport

Stichting Transport4Transport

Hoe het begon

Het idee om een stichting op te richten om kleinschalig ondernemerschap in de transport en kleinschalige transportprojecten te stimuleren is een voortvloeisel uit een reis van bestuurslid Bé van der Weide met een aantal andere Drentse ondernemers en studenten naar Malawi in 2005.

Fietsambulances redden levens in Afrika!
transport4transport

Projecten ontwikkelen
De groep besloot verschillende ideeën voor projecten te ontwikkelen en te beoordelen. Het idee om iets op poten te zetten op het gebied van transport en ondernemerschap in de transport viel buiten de uiteindelijke keuzes.
Het plan bleef echter leven en werd na de reis verder uitgewerkt.

Met als resultaat de oprichting van de Stichting Transport4transport op vrijdag 23 mei 2008.

Vervoer van goederen en mensen
Transport voor ontwikkeling Transport, het ver- voer van goederen en mensen, is een wezenlijk onderdeel van het economisch systeem van een dorp, regio of land.

Zeker wanneer de economie zich verder moet ontwikkelen om mensen een betere levensstandaard te bezorgen. En dat kan in veel echte ontwikkelingslanden vaak al met heel eenvoudige middelen.

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van fietskarren voor goederenvervoer. Je kunt in een keer vijf tot tien keer zoveel goederen meenemen dan achter op een fiets. En het gaat vaak sneller. Een fietskar is ook een enorme verbetering in het personenvervoer. De fietstaxi- in grote delen van
bijvoorbeeld Malawi een plankje op de bagagedrager om een passagier te vervoeren.

transport4transport

Fietskar-ambulance
Ook op het gebied van gezondheidszorg kan een fietskar een grote verbetering zijn: Een fietskar-ambulance achter de fiets maakt het voor dorpsgemeenschappen mogelijk sneller zieken en gewonden naar een medisch post enkele dorpen verderop te brengen. Het dorp regelt zelf het beheer en onderhoud van de ambulance en eventueel de financiering.

De stichting transport4transport is sinds mei 2008 actief in Malawi op gebied van kleinschalige logistieke oplossing, waaronder de fiets ambulance die in de slecht bereikbare gebieden van het platteland eenoplossing biedt om patiënten te vervoeren naar een kliniek of hospitaal. Wij hebben inmiddels meer dan 2000 fietsambulances rondrijden en zijn op dit moment bezig om een digitaal via internet bereikbaar registratiesysteem te vullen, zodat op structurele wijze onderhoud, reparatie en de dekkingsgraad in kaart gebracht kan worden. Het blijkt dat naast het vervoer van hoogzwangere vrouwen ook patiënten met malaria en andere ziektes vervoerd worden.

Wij willen ons allereerst blijven focussen op de districten Mangochi en Balaka, zodat wij stapsgewijs de komende jaren ook alle andere districten in kaart kunnen brengen en voorzien van ambulances. De ambulances worden op dit moment geproduceerd in Blantyre, maar wij zijn druk bezig om lokale werkplaatsen te bouwen in de districten om onnodige vervoerskosten te voorkomen. Dit stimuleert ook de lokale werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.

Steun Stichting Transport4Transport

Wilt u bijdragen aan Transport4Transport?

Dit kan!
• U doneert een fietsambulance voor 490 euro
• Wij dragen zorg voor de distributie en toekomstige monitoring
• U voorziet de stichting van een vrijwillige bijdrage om de kosten van de overige activiteiten op gebied van kleinschalige logistieke projecten te financieren.

Kijk op www.transport4transport.nl voor meer informatie

 

Dit artikel is een ingezonden bericht. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van Zorg in je Regio.

ZORG PER REGIO

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland

ZORG GOED VOOR ELKAAR!