Starre regelgeving belemmert innovatie in de zorg

November 2021

Starre regelgeving belemmert innovatie in de zorg

Innovatie in de zorg is hard nodig om de medewerkers te ontlasten. Het is heel goed om te zien dat steeds meer bedrijven zich daarmee bezighouden, zoals de startup Found Health. Deze startup wil de innovatie in de zorg versnellen.

Door starre regelgeving en gebrek aan financiering komen innovatieve ideeën niet altijd van de grond. Denk bijvoorbeeld aan snelle brillen in de zorg. Recent resultaat van het onderzoeksprogramma Anders Werken laat echter wel degelijk de mogelijkheden zien van deze smart glasses. Dit onderzoek toont aan dat gebruikers wel mogelijkheden zien in het gebruik van smart glasses, zij het in voorzichtig mate.

Het verkennen van de mogelijkheden van de smart glasses is bij de meeste deelnemende organisaties nog in volle gang. De te behalen tijdswinst door de inzet van de smart glass is daardoor nog lastig specifiek te maken. Wel kunnen we stellen dat dit afhangt van de exacte use case waar de smart glass voor bedoeld is.

De meest succesvolle use cases zijn ‘Onbegrepen gedrag’ en ‘Scholing’. Daar is in alle pilots, die met deze toepassingen geëxperimenteerd hebben, positief op gereflecteerd. Een psycholoog en specialist ouderengeneeskunde gaven bijvoorbeeld aan potentie te zien in het feit dat meekijken op afstand een interpretatieslag voorkomt, zoals in het schrijven van een dossier wel het geval is. Voor een succesvolle implementatie is het essentieel om te voldoen aan de technische randvoorwaarden en het anders leren werken met inzet van de smart glass.’

Henk Herman Nap is Senior onderzoeker Ehealth Vilans

Starre regelgeving belemmert innovatie in de zorg

Dit artikel is een ingezonden bericht. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van Zorg in je Regio.

ZORG PER REGIO

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland

ZORG GOED VOOR ELKAAR!