Mantelzorg voor mensen met dementie is een fulltime baan

November 2021

Mantelzorg voor mensen met dementie is een fulltime baan

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Er wordt al jaren een groot beroep gedaan op mantelzorgers in de samenleving. Door tekorten in de zorg neemt de druk op mantelzorgers alleen maar toe. Zij zijn onzichtbare helden, ze dweilen (vaak met de kraan open) en cijferen zichzelf vaak weg. Het is belangrijk om ook voor de mantelzorger te zorgen.

Er zijn 290.000 mensen met dementie, 80% van hen woont thuis. De zorg voor hen komt grotendeels op de schouders van mantelzorgers. Meer dan de helft (52%) van de mantelzorgers zorgt dag en nacht voor hun naaste met dementie en 53% van de mantelzorgers voelt zich tamelijk tot overbelast. Bijna de helft van de mantelzorgers (48%) staat er alleen voor bij de zorg en 40% combineert de zorg voor zijn of haar naaste met een baan.

Dagbesteding en ontmoetingscentra zijn van levensbelang voor mensen met dementie én hun mantelzorgers. Om op adem te kunnen komen. Maar ook om zelf informatie te halen en contact te hebben met lotgenoten.

Julie Meerveld is Manager belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland

Mantelzorg voor mensen met dementie is een fulltime baan

Dit artikel is een ingezonden bericht. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van Zorg in je Regio.

ZORG PER REGIO

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland

ZORG GOED VOOR ELKAAR!