Leefstijl is het fundament van gezondheid bij ouderen

November 2021

Leefstijl is het fundament van gezondheid bij ouderen

Demissionair minister Blokhuis hamert op meer investeringen in goede leefstijl. Hij stelt dat elk jaar in Nederland 35.000 mensen overlijden door ziekten die te maken hebben met leefstijl, zoals roken of overgewicht. Hij heeft gelijk dat investeringen in leefstijl nodig zijn ter preventie van ziekte. Niet alleen bij jonge mensen, maar juist ook bij ouderen.

Bij preventie denken we vaak aan het voorkomen van ziekte, ook wel primaire preventie genoemd. We kennen de campagnes gericht op jongere mensen om te stoppen met roken of af te vallen. Zo wordt de kans kleiner op het ontwikkelen van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten of suikerziekte.

Veel ouderen hebben bij de gratie van hun leefstijl en leeftijd een of meer chronische ziekten ontwikkeld. Het doel van de preventie ligt bij hen niet op het voorkomen van ziekte. Deze is namelijk al opgetreden. Het doel van de preventie ligt bij hen op het voorkomen van verergering van de ziekte, tertiaire preventie. Helaas is dit aspect van preventie nog onderbelicht. Het is namelijk bekend dat een gezondere leefstijl bij ouderen leidt tot minder medicijngebruik en ziekenhuisopnames. Sommige patiënten met suikerziekte kunnen zelfs hun tabletten laten staan door aanpassingen in de voeding. Uiteindelijk kunnen ouderen zo langer, gezonder en zelfstandiger thuis blijven wonen.

Diverse vakgroepen in de ouderengeneeskunde, zoals Zorg en Behandeling voor Ouderen (ZBVO), hebben al aandacht voor leefstijl en werken daarom met een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit onder andere artsen, fysiotherapeuten en diëtisten. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de leefstijl van ouderen meegenomen wordt tijdens het behandelen van ziektebeelden.

Investeringen in een goede leefstijl moeten zich dus ook specifiek richten op ouderen. Niet alleen om sterfte te voorkomen, maar om de jaren die mensen resteren met meer kwaliteit van leven door te brengen. Beweging, voeding, weinig alcohol en niet roken zijn hiervoor de hoekstenen. Hopelijk legt minister Blokhuis met zijn investeringen in leefstijl het fundament voor ouderen om in betere gezondheid langer en zelfstandig thuis te wonen.

Bas ter Brugge is Adviseur/AIOS Ouderengeneeskunde (arts in opleiding tot specialist) bij ZBVO.

Leefstijl is het fundament van gezondheid bij ouderen

Dit artikel is een ingezonden bericht. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van Zorg in je Regio.

ZORG PER REGIO

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland

ZORG GOED VOOR ELKAAR!