Honderden mensen staan op voor mentale gezondheid tijdens festival MIND

April 2022

September 2022 wordt de zesde editie Last Man Standing gehouden: 18 uur lang op palen voor een psychisch gezond Nederland

Honderden mensen staan op voor mentale gezondheid tijdens festival MIND

Honderden mensen gaan in september de fysieke en mentale uitdaging aan door (maximaal) zes uur lang op een paal te staan, en hiermee aandacht te vragen voor iedereen die te kampen heeft met psychische problemen. Van ’s ochtends 6:00 tot ’s avonds 24:00 uur kan iedereen die psychische gezondheid belangrijk vindt én geld wil ophalen voor het werk van de organisatie MIND meedoen aan de zesde editie van het event Last Man Standing. Iedereen kan zich vanaf nu voor dit ‘mentale gezondheidsfestival’ aanmelden via www.lastmanstanding.nl.

MIND kiest voor deze centrale plek in Nederland en deze lange duur van het evenement om echt impact te maken en duidelijk te communiceren dat psychische gezondheid een onderwerp is dat ons allen aangaat. Vooral jongeren hebben de afgelopen jaren ondervonden hoe kwetsbaar mentale balans kan zijn.

MIND wil iedereen die een krachtig statement wil maken voor een betere psychische gezondheid in Nederland de gelegenheid bieden in een zelfgekozen tijdsblok de uitdaging aan te gaan om zes uur lang letterlijk en figuurlijk op een paal stil te staan bij iedereen die zélf of in hun omgeving te maken heeft met psychische problemen. Aangezien dit heel veel mensen in Nederland betreft, verwacht MIND dit jaar nóg meer deelnemers dan voorgaande jaren, zeker ook vanwege het ‘festivalgehalte’ dat mensen zal aanspreken.

Saamhorigheid groot
De afgelopen edities van Last Man Standing zag MIND dat de saamhorigheid onder de deelnemers heel groot was. Veel deelnemers hadden zelf last van psychische klachten, of ze stonden er voor een naaste die hiermee te maken heeft. Veel mensen hadden hun eigen supporters meegenomen en vormden hechte groepen tijdens het event.

Maar ook voor mensen die dergelijke klachten niet kennen is Last Man Standing bedoeld: het is ook een festival met entertainment, dat veel energie geeft aan de deelnemers. Er zijn artiesten, DJ’s, een live radio-uitzending, interviews, BN-ers, spelletjes en meer. Deelnemers worden uitgenodigd hun familie en vrienden mee te nemen, of die nu ook op een paal gaan staan of hen komen aanmoedigen. Meer details over het programma zijn binnenkort te vinden op www.lastmanstanding.nl.

Wat doet MIND met de ingezamelde donaties?
Het ingezamelde donatiegeld wordt onder meer ingezet voor projecten gericht op de psychische gezondheid van jongeren. Op die manier voorkom je dat steeds meer mensen met ernstige psychische problemen te maken krijgen en daarmee ook met de te lange wachtlijsten in de ggz. MIND heeft bijvoorbeeld de MIND Young Academy, de MIND Young Studio, #openup, het MIND Young Panel, MIND Us en de gratis anonieme hulp van MIND Korrelatie.

MIND doet onderzoek, adviseert de overheid en andere partijen over wat er nodig is in de GGZ en geeft voorlichting. Op de website van MIND staan informatie, ervaringen en tips voor mensen die met psychische klachten worstelen en hun naasten. Het doel van MIND is een psychisch gezonde samenleving, waarin iedereen met mentale klachten kan rekenen op begrip, ondersteuning en goede zorg

Bron: MIND

Honderden mensen staan op de Neude voor mentale gezondheid tijdens festival MIND

Dit artikel is een ingezonden bericht. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van Zorg in je Regio.

ZORG PER REGIO

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland

ZORG GOED VOOR ELKAAR!