Grote toename van ouderen met dementie verwacht

Mensen met dementie moeten zo lang als mogelijk onderdeel kunnen zijn van de samenleving.

September 2022

Mensen met dementie moeten zo lang als mogelijk onderdeel kunnen zijn van de samenleving.

Grote toename van ouderen met dementie verwacht

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie naar verwachting sterk toe. In 2020 woonden er 249.000 40-plussers met dementie in Nederland. In 2050 wordt een stijging verwacht naar 447.000 mensen, meldt Vektis.

We weten al langer dat het aantal mensen met dementie zal toenemen. Dat doet een beroep op de gehele samenleving, want hoe inclusief kunnen en willen we zijn? Het is belangrijk dat mensen met dementie zo lang als mogelijk mee kunnen doen en onderdeel zijn van de samenleving.

Zinvolle dag invulling helpt daarbij. Naast het beleven van plezier, ontspanning en creativiteit, kan dit ervoor zorgen dat mensen met dementie zichzelf nuttig en erkend voelen.

Er zijn belangrijke aanwijzingen dat zinvol bezig zijn en blijven de progressie van de aandoening remt.

Bron: Vektis.nl

zorg in je regio - augustus

Dit artikel is een ingezonden bericht. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van Zorg in je Regio.

ZORG PER REGIO

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland

ZORG GOED VOOR ELKAAR!