Samen Zorgen voor Elkaar

Kleinschalige thuiszorginstelling in Westerkwartier en Noordenveld.

Samen Zorgen voor Elkaar

Samen Zorgen voor Elkaar is een thuiszorginstelling in de regio Noordenveld en Westerkwartier. Zij verleent sinds een aantal jaren zorg op maat oplossingen van hoogwaardige kwaliteit voor inwoners van deze regio, die in eigen beheer hun thuiszorg willen organiseren. En die daarbij graag de hulp willen inschakelen van een regionale, professionele-, cliëntgerichte organisatie, zoals Samen Zorgen voor Elkaar, om de zorgbehoefte te organiseren en te faciliteren, zonder daarbij de eigen regie te verliezen!

De diensten betreffen onder meer huishoudelijke hulp in en om huis, persoonlijke begeleiding en persoonlijke verzorging.

In de praktijk blijkt dat Samen Zorgen voor Elkaar vaak aanvullend ( complementair) is aan de wijkverpleegkundige zorg. Hierbij betekent ze veel voor het ontlasten van de mantelzorger(s).

Samenvattend: Samen Zorgen voor Elkaar kan zorg op maat leveren door haar uitgebreide pakket aan diensten en door veel persoonlijke aandacht te geven aan de cliënten en de mantelzorger(s) met een klein, vast, vertrouwd team van hulpen en verzorgenden uit de eigen regio die bij ze passen.

Contact Samen Zorgen voor Elkaar

⇒ Telefoonnummer: 0594-870237
⇒ E-mail: info@szve.nl

Bezoek de website

……………………………………………………………………………………………………………………….