PRA Health Services

Belangrijk werk, met een mooie verdienste

PRA Health Services

Omdat goede medicijnen het leven van patiënten verbeteren. Daarom doet PRA onderzoek naar geneesmiddelen. Met wereldwijd 450 artsen, onderzoekers en verpleegkundigen. En met deelnemers, mensen zoals jij. Als deelnemer aan geneesmiddelenonderzoek ben je onmisbaar voor de ontwikkeling van nieuwe en betere medicijnen.

Zonder onderzoek geen nieuwe medicijnen

PRA is specialist in geneesmiddelenonderzoek met mensen. De deelnemers aan de onderzoeken zijn gezonde mensen, maar soms ook patiënten. De artsen en onderzoekers van PRA bestuderen het effect en de eventuele bijwerkingen van nieuwe of verbeterde medicijnen. Uitgebreid onderzoek op mensen is een verplichte stap in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Pas na veelvuldig onderzoek met goede resultaten mag een nieuw geneesmiddel op de markt worden gebracht.

Contact PRA Health Services

Neem contact op voor meer informatie.

⇒ Telefoonnummer: 0800-0292044
⇒ E-mailadres: info@geneesmiddelenonderzoek.nl

Bezoek de website

……………………………………………………………………………………………………………………….