Cosis

Cosis helpt kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Cosis

Cosis helpt kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Dit doen ze in Groningen en Drenthe. Voor korte of lange tijd. Midden in de samenleving, dichtbij de mensen die we helpen. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is ons uiteindelijke doel.

Cosis vindt dat iedereen op z’n eigen manier, in z’n eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden mee moet kunnen doen in de samenleving. Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. En iedereen moet de kans krijgen om deze te benutten en te ontwikkelen. De vraag van de cliënt staat centraal. Cosis wil dat iedereen met een hulpvraag die hulp krijgt die het beste past bij zijn vraag. En hij krijgt deze hulp van diegene die dat het beste kan bieden. Vroeg, snel en dichtbij. Zodat degene met de hulpvraag zoveel mogelijk zijn eigen leven kan leiden en daar grip op heeft.

Contact Cosis

Bezoekadres:
Lauwers 17
9405 BL Assen

⇒ Telefoon: 088 839 3000
⇒ E-mail: info@cosis.nu

Bezoek de website

……………………………………………………………………………………………………………………….